Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

Έχουμε κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα;


Έχουμε κάνει το καλύτερο για την Ελλάδα;
έχουμε και καθήκοντα; ή έχουμε μόνο διακαιώματα;
είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε, με ιδέες και πράξεις,
στην επιτυχία εξόδου από την Κρίση;

Εμπρός λοιπόν ...


--

Χορηγός